Home/ Acasă

FROM CORPORATISM TO DIVERSITY: A NEO-INSTITUTIONALIST STUDY OF REPRESENTATIVE STUDENT ORGANIZATIONS IN POST-COMMUNIST ROMANIA

The broad aim of the project is to analyze the evolution of the organizational field of student representation in Romania, from the structures of the communist era to the present day. We aim to provide empirical testing for recent applications of a neo-institutionalist conceptual frame. The analysis will look at both systemic developments and organizational change in (a) national-level organizations claiming to represent student interest; and (b) four cases of “local” representative student associations in four Romanian universities. We will inquire into the evolution of the early post-1990 student movement and its relationship to both communist-era corporatism and transitional politics; the growth and diversification of the student organizations in the nineties; the ‘apolitical’ turn after 2000 and the pressures for professionalization from within and without; the impact of the Bologna process and of the European student movement; the role of leadership in various phases and turning points of this process; the impact of HE expansion and of the growth in student numbers on representation.Piata-Universitatii-90-cropped

Neostud.net is the site of the project From Corporatism to Diversity: A Neo­institutionalist Study of Representative Student Organizations in Postcommunist Romania (code PN-II-RU-TE-2014-4-2296, contract no. 379/2015), funded under the Human Resources – Young Teams program of Romania’s National Plan for RDI (PN2).


DE LA CORPORATISM LA DIVERSIFICARE: ORGANIZAȚIILE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ DINTR-O PERSPECTIVĂ NEO-INSTITUȚIONALISTĂ

Scopul mai larg al proiectului este acela de a analiza evoluția câmpului organizațional al reprezentării studențești în România, de la structurile erei comuniste în prezent. Ne propunem să realizăm o testare empirică a aplicărilor recente a cadrului conceptual neo-instituționalist. Analiza va acoperi atât evoluții sistemice și schimbare instituțională în (a) organizații de la nivel național care pretind că reprezintă interesele studenților; și (b) patru cazuri de asociații studențești de reprezentare „locale” din patru universități românești. Vom investiga evoluția mișcărilor studențești de la începutul anilor ’90 și relația sa atât corporatismul din era comunistă și cu politica de tranziție; creșterea și diversificarea organizațiilor studențești în anii ’90; turnura „apolitică” de după 2000 și presiunile pentru profesionalizarea din interor și exterior; impactul procesului Bologna și a mișcării studențești europene; rolul leadershipului în diversele faze și momente de cotitură ale acestui proces; impactul expansiunii învățământului superior și creșterea numărului de studenți asupra reprezentării.

Neostud.net este site-ul proiectului De la corporatism la diversificare: organizaţiile studenţeşti în România post-comunistă dintr-o perspectivă neo-instituţionalistă (cod PN-II-RU-TE-2014-4-2296, contract nr. 379/2015), finanțat prin Human Resources – Young Teams program of Romania’s National Plan for RDI (PN2).

marian-munteanu-eliberat-dupa-sase-saptamani-de-detentie-18402977

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s