Rețele de corupție în țările post-comuniste: Captura statului în Ungaria

24 MAI 2017, ora 16:00
Sala 702, UVT

Rețele de corupție în țările post-comuniste: Captura statului în Ungaria

Silvia Fierăscu, Universitatea Central-Europeană (CEU), Budapesta, Ungaria

REZUMAT | Deși capturarea statului și corupția la nivel înalt sunt probleme stringente atât în statele post-comuniste, cât și în alte regiuni ale lumii, cunoștiințele despre aceste fenomene sunt fragmentare și limitate. Fără o abordare teoretică adaptată și o metodologie solidă, cercetarea acestor fenomene nu reușește să contribuie la fundamentarea politicile anticorupție, văduvind și cercetarea, și practica, de o doză semnificativă de pragmatism.

Rezultatele prezentate fac parte dintr-o cercetare doctorală desfășurată la Central European University, Budapesta. Prin acest demers, autoarea și-a propus să analizeze în detaliu cazul alarmant al capturării statului în Ungaria sub regimul Orban, prin raportare la contextul regional.

Prezentarea va urmări trei obiective:

  • Va propune o metodologie inovatoare pentru evaluarea intensității și a mecanismelor de extindere a capturării statului de către grupuri restrânse de interese politice și economice în Ungaria;
  • Va analiza principalele rezultate legate de achiziții publice în Ungaria, Cehia și Slovacia, în perioada 2009-2012;
  • Va discuta implicațiile acestor analize, atât pentru dezvoltarea politicilor împotriva corupției, cât și pentru implementarea unor strategii de investigare a actelor de corupție la nivel înalt în România.

 

BIO | Silvia Fierăscu este doctorandă în Politici Comparate și Știința Rețelelor la Universitatea Central-Europeană în Budapesta. Activitățile ei de cercetare se axează predominant pe analiza statistică a rețelelor sociale și politice, cu aplicabilitate pentru management organizațional, comunicare politică și bună guvernare.

Eveniment organizat de Centrul de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara

Rețele de corupție în țările post-comuniste: Captura statului în Ungaria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s