Supporters/ Sponsori

photo-1428546400084-dc2a84db68bbUEFISCDI– Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation is a public institution with legal personality subordinated to the Ministry of Education and Scientific Research (MECSA) and functional advisory committees of MECSA with responsibilities in higher education, scientific research , development and innovation.

The project From Corporatism to Diversity: A Neo­institutionalist Study of Representative Student Organizations in Postcommunist Romania is funded under the Human Resources – Young Teams program of Romania’s National Plan for RDI (PN2).

ICUB – The Research Institute of the University of Bucharest is a newly established research institute, a research division of the University of Bucharest. Its mission is to promote excellence in research and to encourage international collaborations.

The institute encourages international and interdisciplinary projects, offers grants and scholarships and is actively engaged in establishing, promoting and
encouraging international collaborations among scholars, at all levels.

WUT Public Policy Center aims at channeling scientific expertise in social sciences towards society. The basic activity of the Center is scientific research and the knowledge transfer towards society takes place through the research lines followed: situations from society perceived as problematic and requiring public policy interventions. The approach is a trans-disciplinary one, oriented towards research. The empirical component is defining.

West University of Timisoara (WUT)

University of Bucharest


SPONSORI

UEFISCDI – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) este o institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS), iar functional consiliilor consultative  ale MENCS cu atributii in domeniul invatamantului superior, cercetarii stiintifice, dezvoltarii si inovarii.

Proiectul De la corporatism la diversitate: un studiu neo-instituționalist al organizațiilor studențești de reprezentare în România post-comunistă este finanțat sub programul Resurse Umane – Tinere Echipe al Planului României pentru RDI (PN2).

ICUB – Institutul de Cercetare al Universității din București este o instituție de cercetare nou stabilită, o divizie de cercetare a Universității din București. Misiunea sa este să promoveze excelența în cercetare și să încurajeze colaborările internaționale.

Institutul încurajează proiectele internaționale și interdisciplinare și este implicat activ în stabilirea, promovarea și încurajarea colaborărilor internaționale între cercetători, la toate nivelurile.

Centrul de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara își propune să funcționeze ca un mediu de canalizare a expertizei științifice din științele sociale spre societate în scopul de a informa un proces de creare de politici bazat pe date empirice. Activitatea de bază a Centrului este cercetarea științifică focusată pe teme de cercetare ce vizează situații din societate percepute drept problematice, necesitând intervenție prin politici publice. Abordarea este una transdisciplinară și este bazată atât pe metode calitative, cât și cantitative.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

Universitatea din București